LIEPĀJAS VINDSĒRFINGA SKOLAS
N O L I K U M S.

 

1. Mērķis un uzdevumi.


Mērķis - veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošana, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās burāšanas kā vērtības nozīmi.

Uzdevumi :
- popularizēt burāšanas sporta veidu - vindsērfingu Liepājas bērnu un jauniešu vidū,
- nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai.

2. Nodarbību vieta un laiks.
 
Liepājas Vindsērfinga Skola (LVS) darbojas visu gadu ietverot ziemas un vasaras sezonu. 
Vasaras sezona - no jūnija līdz septembrim.
Ziemas sezona - no oktobra līdz jūnijam.
LVS vasaras sezonā darbojas Vindsērfinga kluba „Rietumkrasts” teritorijā Liepājā, Karostā, Katedrāles ielā 15.
Nodarbības notiek katru nedēļu (2-3 nodarbības nedēļā).
LVS ziemas sezonā darbojas izmantojot Liepājas pilsētas sporta telpas, baseins, svaru zāle un sporta zāle. Nodarbības notiek katru nedēļu (3 nodarbības nedēļā).

3. Mācību – treniņu darba organizēšana.

Treniņus vada kvalificēts treneris un instruktors.
Vasaras zezonas laikā LVS nodrošina audzēkni ar vindsērfinga inventāru (vējdēli un buru) un personīgo drošības līdzekli (peldveste).

4. Pieteikšanās un uzņemšanas kārtība.

Sekcijā var pieteikties bērni un jaunieši vecumā no 8-14 gadiem (jaunāki, pēc trenera ieskatiem). Peldēt prasme ir obligāts nosacījums.
Lai uzņemtu audzēkni grupā, ir nepieciešama vecāku un ģimenes ārsta atļauja.
Pieteikties var jebkurā laikā nosūtot pieteikumu uz info@rietumkrasts.lv vai zvanot pa tālr. 29490993, kā arī ierodoties personīgi uz kādu no treniņa nodarbībām.


5. Dalības maksa.


Mēneša dalības maksa ir 30,- Ls

6. Pieteikuma aizpildīšana.

Piesakoties sekcijā, bērni un vecāki aizpilda pieteikumu, kurā sniedz ziņas par audzēkņa personas datiem(vārds, uzvārds, pers.kods, adrese un tālr.nr.) . Pieteikumu (datus par audzēkni) sūtīt uz info@rietumkrasts.lv . Pieteikšanās skolai notiek visu gadu.
 

 

Liepājas pilsētas dome
Surfline
AGI centrs

LOBS rekvizīti
Liepāja

Nodibinājums "Latvijas Olimpiskā burāšanas skola"
reģ.nr. 40008126530
jur. adrese: Liepāja, 
Klaipēdas iela 59/63-25
banka: Swedbanka
konts: LV92HABA0551021016030

Rīga 

banka: Swedbanka
konts: LV85HABA0551030717126

nolikums

licence